Een mobieler Beveren. Een kwestie van gezond verstand.

iconen5

Een betere mobiliteit in Beveren. Daar ging groen-sp.a de voorbije jaren voor in de gemeenteraad. Sp.a raadslid Issam Benali en de raadsleden van Groen kwamen 74 keer tussen over de mobiliteitsproblemen en deden concrete voorstellen. Het weren van doorgaand vrachtverkeer, het versterken van openbaar vervoer en het promoten van het gebruik van de fiets staan daarin centraal.

Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.

Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei 2017 werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend.

Station Melsele dreigt in 2015 te verdwijnen. Pas na druk van de actiegroep ‘station Melsele moet blijven’ en na tussenkomsten van Groen-sp.a is het gemeentebestuur bereid om te protesteren bij de minister. Tot op vandaag is er helaas geen zekerheid dat het station kan blijven.

Groen-sp.a pleitte voor betere en beveiligde fietsenstallingen in Beveren. Het college stemde ermee in om een nieuwe fietsenstalling te plaatsen aan station Beveren. Het is nog wachten op de realisatie van deze en andere projecten.

Maar ook de verkeersproblemen op de autowegen kaartten we aan. Ondermeer de N451 in Verrebroek, de Expressweg, de Kruibekesteenweg en de Gentstraat kwamen aan bod.

Een betere mobiliteit blijft een prangende kwestie in Beveren. We blijven er alvast werk van maken in de gemeenteraad.

Bedenkingen bij project ‘theater Singelberg’

IMG_2839

Fernand Huts gaat samen met Studio 100 een grote tijdelijk theaterhal, theater Singelberg, bouwen en er de musical 40-45 vertonen. De musical zal vanaf 7 oktober 2018 het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Katoen Natie heeft van de gemeente Beveren al een vergunning gekregen voor een nieuwe loods die later via een functiewijziging zou omgevormd worden tot een theaterhal. Groen-sp.a raadslid Issam Benali stelt zich ernstige vragen bij het project.

De musical “14-18” werd bezocht door 335.000 mensen. Voor de musical “40-45” ligt de verwachting niet lager en zouden er per vertoning ongeveer 1.500 toeschouwers zijn. Groen-sp.a maakt zich zorgen over de mobiliteit. Er is geen openbaar vervoer voor handen. En zelfs al worden er speciale bussen ingelegd, dan nog zullen zeer veel mensen met de auto naar de voorstelling komen. De locatie van de musical bevindt zich net ten noorden van Kallo en voor wie de gps volgt, is de weg doorheen Kallo veruit de kortste. Zelfs wegbewijzering en omleidingen zullen niet kunnen voorkomen dat toeschouwers deze weg nemen.

Maar bovendien is de locatie niet geschikt om duizenden toeschouwers te ontvangen. De toekomstige theaterhal zal namelijk vlakbij Seveso bedrijven komen te liggen. Ook de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid en het nabijgelegen bedrijf Lanxess zijn gekant tegen het project, net om de reden dat er te weinig afstand is met de Seveso bedrijven.

Groen-sp.a raadslid Benali begrijpt dat de vrouw van Fernand Huts een grote musicalfan is en dat de burgemeester fan is van een project dat de gemeente in the picture zet. Maar hij roept op tot realiteitszin. Dit project brengt de veiligheid van de toeschouwers in gevaar en zal de rust verstoren in Kallo. Bovendien beweert de burgemeester dat het project onbetaalbare promotie is die gratis is voor de gemeente. Maar de gemeentelijke onderzoeken die nodig zijn om het project te doen slagen, de logistieke en administratieve organisatie, de politie-inzet en de wegbewijzering zullen wél geld kosten aan de gemeente.

Ten slotte betreurt raadslid Benali dat de onderzoeken naar de mobiliteitsafwikkeling en de veiligheid pas van start gaan nadat het gemeentebestuur zijn fiat voor het project reeds heeft gegeven. Deugdelijk bestuur gaat uit van voorafgaande studies voor zo’n groot project en plaatst de veiligheid en mobiliteit voorop.

Meer info: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/musical-in-havengebied-krijgt-tegenwind-a3089103/

Groen-sp.a is tegen komst nieuwe speelautomatenhal

IMG_2242

Op de agenda van de gemeenteraad in februari stond het afsluiten van een convenant voor het uitbaten van een speelautomatenhal onder de hoofdtribune van voetbalclub Waasland-Beveren. Groen-sp.a raadslid Issam Benali is tegen zulk een convenant gekant en wenst geen nieuwe speelautomatenhallen in Beveren. Het punt werd uiteindelijk van de agenda gehaald door de meerderheid, maar wordt mogelijk in een later stadium opnieuw op de agenda gezet.

Napoleon Games heeft het convenant van de gemeente nodig om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelcommissie. Eerder kreeg ook Magic Dice al een convenant voor een uitbating op de Gentseweg. Groen-sp.a is echter tegen nieuwe speelautomatenhallen. Enerzijds omwille van de mogelijke overlast voor omwonenden. Maar vooral ook omdat de gemeente zo gokgedrag mee gaat stimuleren, terwijl ze er net tegen in moet gaan.

Onderzoek naar de gokgewoontes van gokkers toont aan dat het grootste percentage probleemgokkers zich in de speelautomatenhallen bevindt, nog meer dan in de casino’s of aan de speelautomaten in de cafés. Het gaat daarbij vooral om mannen tussen 26 en 45 jaar. Maar probleemgokken begint meestal al op de jonge leeftijd van 20 tot 25 jaar. Gokken is dus een mannenzaak en begint al op vrij jonge leeftijd. Dat verklaart allicht waarom men een speelautomatenhal in de buurt van een stadion probeert te openen. Men mikt daarbij op supporters die na de voetbalmatchen blijven hangen, maar ook op jonge twintigers die op zaterdag en zondag voetbalwedstrijden spelen op de terreinen van de sportzone.

Problematisch gokgedrag kan leiden tot gezondheidsproblemen, drug- en alcoholgebruik, maar zorgt vooral voor financiële problemen omdat men tot 40% van zijn inkomen uitgeeft aan het gokken. Bovendien zoekt slechts 14% van de gokkers hulp voor het gokprobleem. De gemeente wenst allerhande verslavingen bij de bevolking tegen te gaan, maar tegelijkertijd faciliteert ze één van de meest hardnekkige verslavingen: het gokken. Voor groen-sp.a zou de ondertekening van een convenant met Napoleon Games een zeer slechte zet zijn in de strijd tegen verslavingen in Beveren.

Meer info: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170222_02746165