Stop armoede. Geef kansen.

Armoede facebook

De kinderarmoede is sterk gestegen in Beveren. En er zijn heel wat gezinnen die het moeilijk hebben. Het gemeentebestuur bespaarde echter op sociale premies en nam weinig initiatief om de stijgende armoede te stoppen. Het is tijd voor meer daadkracht.

  • Herstel van de afgeschafte gezinspremie.
  • Een gemeentelijk armoedeplan uitwerken.
  • Rechtenverkenners op pad sturen. Dit zijn sociaal werkers die gezinnen informeren over de premies en voordelen waar ze recht op hebben.

Meer zorg, minder zorgen.

zorg facebook

Er zijn heel wat mensen met een zorgnood in Beveren. Mensen met een beperking en ouderen moeten een vlotte toegang hebben tot hulp en opvangplaatsen.

  • Blijven investeren in publieke rusthuizen en afschaffen van onderhoudsplicht.
  • Een echte mantelzorgpremie om mantelzorgers beter te ondersteunen.

  • De besparing op de zorgpremie terugdraaien.

Investeer in mensen. Niet in bakstenen.

bakstenen facebook vierkant

De voorbije decennia zijn de Beverse gemeentebesturen sterk geweest in het neerpoten van gebouwen. Sommige hebben hun nut bewezen, andere iets minder. Wij willen nu vooral investeren in mensen.

  • Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maken.
  • Ieder kind een plek in het Beverse onderwijs geven.
  • Een sterretjesweide op iedere Beverse begraafplaats.

#klaarvoordetoekomst