GFT-containers kunnen nog steeds aan huis gechipt worden

In de loop van 2019 stapt Ibogem over op het DIFTAR-systeem voor GFT-afval. Dat betekent dat je vanaf dat moment betaalt voor het afval dat je produceert. Om dat mogelijk te maken, moeten alle GFT-containers in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht gechipt worden. Voor iedere straat waren er zo twee chiprondes voorzien. De inwoners wiens GFT-container niet buitengezet was en dus niet-gechipt was, zouden zelf naar Ibogem moeten gaan om hun GFT-container alsnog te laten chippen

Maar sp.a gemeenteraadslid Issam Benali kreeg verschillende reacties van inwoners die hun GFT-bak hadden buitengezet en die toch niet gechipt was. De voorzitter van Ibogem, Roger Heirwegh, bevestigde dat niet alle containers gechipt waren geraakt. Er waren immers veel meer containers dan Ibogem had ingeschat en de werknemers van Ibogem hadden het werk niet rond gekregen.

Aangezien de fout niet bij de inwoners ligt, maar bij een verkeerde inschatting van Ibogem lijkt het logisch dat Ibogem zelf een oplossing zoekt. “Het zou niet correct zijn om deze mensen zich te laten verplaatsen naar Ibogem met een GFT-container”, stelde gemeenteraadslid Benali. Voorzitter Roger Heirwegh antwoordde hier positief op en stelde dat iedereen die zijn gegevens doorgeeft aan Ibogem, op een lijst zal komen en dat Ibogem ter plaatse zal komen om alsnog de GFT-containers te chippen. Gemeenteraadslid Benali roept daarom alle betrokkenen op om zich te melden bij Ibogem.

Alternatief zoeken voor affakkelen in de haven

Heel wat Beverenaars waren de voorbije weken zeer bezorgd over het affakkelen in de haven. Een technisch defect zou aan de oorsprong hiervan liggen. Maar de bezorgdheid over het affakkelen bestaat al veel langer. In het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016 dat onderschreven werd door het gemeentebestuur staat als één van de ideeën: “De vlam van de Fina doven. Oplossing zoeken voor energieverlies door affakkelen”

Ditmaal ging het weliswaar om een fakkel van Total, maar de problematiek is dezelfde. Naast de lichthinder, maken veel inwoners zich zorgen over de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt bij het affakkelen een massa broeikasgassen en fijnstof de lucht in geblazen. En dat heeft een impact op de gezondheid van de Beverenaar, want het fijnstof stopt niet aan de gemeentegrens. Maar bovendien wordt er veel energie verspild, vindt sp.a gemeenteraadslid Issam Benali.

De reactie van de Beverse burgemeester in de pers vond raadslid Benali teleurstellend: “Het aantal incidenten is fors gedaald maar af en toe kan er natuurlijk nog altijd iets fout lopen zoals vandaag. Een havengebied brengt economische welvaart met zich mee maar we moeten er ook de nadelen bijnemen.” (HLN 10/01/2019) Volgens raadslid Benali is deze situatie echter niet onoverkomelijk. Hij vraagt het gemeentebestuur om de piste te verkennen waarbij de restgassen omgezet worden in energie in plaats van ze af te fakkelen. Het bedrijf Holland Renewable Energy Technologies, gevestigd in de Rotterdamse haven, verkoopt bijvoorbeeld een systeem dat restgassen op een veilige en milieuvriendelijke manier omzet in energie.

Raadslid Benali vroeg de burgemeester om zijn nieuwe zitje in het Havenbestuur te benutten om de problematiek van het affakkelen ter sprake te brengen. Of om op zijn minst contact op te nemen met Total om mogelijke pistes te verkennen. Burgemeester Van De Vijver bleek echter niet zinnens om het probleem aan te pakken. Volgens hem is het technisch niet mogelijk om het affakkelen te vermijden. Nochtans zijn wereldwijd bedrijven, waaronder Total zelf, bezig met projecten om deze gassen om te zetten in elektriciteit, LNG of zelfs waterstof. Raadslid Benali vindt dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016, dat hij zelf ondertekend heeft, tekort doet.

Meer Veiligheid. Meer fietsen.

fietsen facebook

Zwakke weggebruikers moeten op de eerste plaats komen in Beveren. Stappen en fietsen moet veiliger worden. Het openbaar vervoer moet versterkt worden. Doorgaand vrachtverkeer moet geweerd worden. Dit zijn onze concrete voorstellen:

  • Beveiligde fietsenstallingen en veilige fietspaden.
  • Betere voetpaden, beter onderhoud én ieder voetpad toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en al wie slecht te been is.
  • Hogere overheden onder druk zetten voor betere bus- en treinverbindingen en behoud van station Melsele

Campagne #klaarvoordetoekomst is gestart!

toekomst alternatief

Het worden spannende gemeenteraadsverkiezingen in #Beveren. Op 14 oktober kan de kiezer zijn zeg doen. Samen met Méline Rovillard wil ik de Beverenaar duidelijk maken hoe een socialer en groener beleid eruit kan zien. Dat doen we met 7 thema’s, gebundeld onder de hashtag #klaarvoordetoekomst. Want dat zijn Méline en ikzelf: klaar om Beveren een mooie toekomst te geven.

Wie zorgt voor de mantelzorger?

Helping hands, care for the elderly concept

Tijd voor een mantelzorgpremie en betere ondersteuning van mantelzorgers in #Beveren. In Vlaanderen zijn er ongeveer 600.000 mantelzorgers die de zorg van een naaste op zich nemen, ook in Beveren. Maar die hebben een betere ondersteuning nodig. Want je werk en gezin combineren met de zorg voor iemand kan zeer zwaar zijn. Bovendien hebben mantelzorgers het financieel vaak moeilijk. Op mijn vraag voor een mantelzorgpremie wou het gemeentebestuur niet ingaan, maar ze zal wel bekijken hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. Voor Groen-sp.a moet het volgende gemeentebestuur werk maken van een echt mantelzorgbeleid.

Lees meer: https://www.hln.be/…/voorlopig-geen-gemeentelijke-mantelzo…/

Een mobieler Beveren. Een kwestie van gezond verstand.

iconen5

Een betere mobiliteit in Beveren. Daar ging groen-sp.a de voorbije jaren voor in de gemeenteraad. Sp.a raadslid Issam Benali en de raadsleden van Groen kwamen 74 keer tussen over de mobiliteitsproblemen en deden concrete voorstellen. Het weren van doorgaand vrachtverkeer, het versterken van openbaar vervoer en het promoten van het gebruik van de fiets staan daarin centraal.

Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.

Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei 2017 werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend.

Station Melsele dreigt in 2015 te verdwijnen. Pas na druk van de actiegroep ‘station Melsele moet blijven’ en na tussenkomsten van Groen-sp.a is het gemeentebestuur bereid om te protesteren bij de minister. Tot op vandaag is er helaas geen zekerheid dat het station kan blijven.

Groen-sp.a pleitte voor betere en beveiligde fietsenstallingen in Beveren. Het college stemde ermee in om een nieuwe fietsenstalling te plaatsen aan station Beveren. Het is nog wachten op de realisatie van deze en andere projecten.

Maar ook de verkeersproblemen op de autowegen kaartten we aan. Ondermeer de N451 in Verrebroek, de Expressweg, de Kruibekesteenweg en de Gentstraat kwamen aan bod.

Een betere mobiliteit blijft een prangende kwestie in Beveren. We blijven er alvast werk van maken in de gemeenteraad.

Bedenkingen bij project ‘theater Singelberg’

IMG_2839

Fernand Huts gaat samen met Studio 100 een grote tijdelijk theaterhal, theater Singelberg, bouwen en er de musical 40-45 vertonen. De musical zal vanaf 7 oktober 2018 het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Katoen Natie heeft van de gemeente Beveren al een vergunning gekregen voor een nieuwe loods die later via een functiewijziging zou omgevormd worden tot een theaterhal. Groen-sp.a raadslid Issam Benali stelt zich ernstige vragen bij het project.

De musical “14-18” werd bezocht door 335.000 mensen. Voor de musical “40-45” ligt de verwachting niet lager en zouden er per vertoning ongeveer 1.500 toeschouwers zijn. Groen-sp.a maakt zich zorgen over de mobiliteit. Er is geen openbaar vervoer voor handen. En zelfs al worden er speciale bussen ingelegd, dan nog zullen zeer veel mensen met de auto naar de voorstelling komen. De locatie van de musical bevindt zich net ten noorden van Kallo en voor wie de gps volgt, is de weg doorheen Kallo veruit de kortste. Zelfs wegbewijzering en omleidingen zullen niet kunnen voorkomen dat toeschouwers deze weg nemen.

Maar bovendien is de locatie niet geschikt om duizenden toeschouwers te ontvangen. De toekomstige theaterhal zal namelijk vlakbij Seveso bedrijven komen te liggen. Ook de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid en het nabijgelegen bedrijf Lanxess zijn gekant tegen het project, net om de reden dat er te weinig afstand is met de Seveso bedrijven.

Groen-sp.a raadslid Benali begrijpt dat de vrouw van Fernand Huts een grote musicalfan is en dat de burgemeester fan is van een project dat de gemeente in the picture zet. Maar hij roept op tot realiteitszin. Dit project brengt de veiligheid van de toeschouwers in gevaar en zal de rust verstoren in Kallo. Bovendien beweert de burgemeester dat het project onbetaalbare promotie is die gratis is voor de gemeente. Maar de gemeentelijke onderzoeken die nodig zijn om het project te doen slagen, de logistieke en administratieve organisatie, de politie-inzet en de wegbewijzering zullen wél geld kosten aan de gemeente.

Ten slotte betreurt raadslid Benali dat de onderzoeken naar de mobiliteitsafwikkeling en de veiligheid pas van start gaan nadat het gemeentebestuur zijn fiat voor het project reeds heeft gegeven. Deugdelijk bestuur gaat uit van voorafgaande studies voor zo’n groot project en plaatst de veiligheid en mobiliteit voorop.

Meer info: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/musical-in-havengebied-krijgt-tegenwind-a3089103/

Groen-sp.a is tegen komst nieuwe speelautomatenhal

IMG_2242

Op de agenda van de gemeenteraad in februari stond het afsluiten van een convenant voor het uitbaten van een speelautomatenhal onder de hoofdtribune van voetbalclub Waasland-Beveren. Groen-sp.a raadslid Issam Benali is tegen zulk een convenant gekant en wenst geen nieuwe speelautomatenhallen in Beveren. Het punt werd uiteindelijk van de agenda gehaald door de meerderheid, maar wordt mogelijk in een later stadium opnieuw op de agenda gezet.

Napoleon Games heeft het convenant van de gemeente nodig om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelcommissie. Eerder kreeg ook Magic Dice al een convenant voor een uitbating op de Gentseweg. Groen-sp.a is echter tegen nieuwe speelautomatenhallen. Enerzijds omwille van de mogelijke overlast voor omwonenden. Maar vooral ook omdat de gemeente zo gokgedrag mee gaat stimuleren, terwijl ze er net tegen in moet gaan.

Onderzoek naar de gokgewoontes van gokkers toont aan dat het grootste percentage probleemgokkers zich in de speelautomatenhallen bevindt, nog meer dan in de casino’s of aan de speelautomaten in de cafés. Het gaat daarbij vooral om mannen tussen 26 en 45 jaar. Maar probleemgokken begint meestal al op de jonge leeftijd van 20 tot 25 jaar. Gokken is dus een mannenzaak en begint al op vrij jonge leeftijd. Dat verklaart allicht waarom men een speelautomatenhal in de buurt van een stadion probeert te openen. Men mikt daarbij op supporters die na de voetbalmatchen blijven hangen, maar ook op jonge twintigers die op zaterdag en zondag voetbalwedstrijden spelen op de terreinen van de sportzone.

Problematisch gokgedrag kan leiden tot gezondheidsproblemen, drug- en alcoholgebruik, maar zorgt vooral voor financiële problemen omdat men tot 40% van zijn inkomen uitgeeft aan het gokken. Bovendien zoekt slechts 14% van de gokkers hulp voor het gokprobleem. De gemeente wenst allerhande verslavingen bij de bevolking tegen te gaan, maar tegelijkertijd faciliteert ze één van de meest hardnekkige verslavingen: het gokken. Voor groen-sp.a zou de ondertekening van een convenant met Napoleon Games een zeer slechte zet zijn in de strijd tegen verslavingen in Beveren.

Meer info: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170222_02746165

Strijd tegen sociale dumping, ook in Beveren

grote-foto-p2-lokaal-artikel-2

Op de gemeenteraad werden de lastvoorwaarden vastgesteld voor de bouw van het nieuwe administratief centrum. Op basis van deze voorwaarden kunnen bouwaannemers offertes indienen. De kost van het nieuwe administratief centrum wordt geraamd op 43.130.671,60 euro. Vele bedrijven en werknemers zullen maandenlang in de weer zijn. Dat kan dus best op een sociale en milieuvriendelijke manier gebeuren.

Op aansturen van raadslid Benali besliste de gemeenteraad dat aannemers die een offerte indienen, een toelichting zullen moeten geven op welke manier zij inspanningen zullen leveren inzake milieuprestaties. Zij zullen moeten aangeven of ze inspanningen doen om milieuvriendelijke producenten te selecteren, om milieuvriendelijke constructiemethodes te hanteren, om transporten van en naar de werf te reduceren en of ze een actief recyclagebeleid zullen toepassen.

Om het project sociaal te omkaderen zullen de uitvoeringsvoorwaarden van het lastenboek uitgebreid worden met een tekst waarin de inschrijver zich er toe verbindt om toe te zien op de 5 basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de ganse toeleveringsketen. Die 5 basisnormen zijn: het verbod op dwangarbeid, het recht op vakbondsvrijheid, het recht van organisatie en collectief overleg, het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning en de minimumleeftijd voor kinderarbeid.

Er is nog een lange weg te gaan om de aanbestedingsdossiers van de gemeente Beveren goed te omkaderen op sociaal en milieuvlak. Maar deze beslissing betekent wel een stap vooruit in de strijd tegen sociale dumping in onze gemeente.

Groen-sp.a keurt OCMW-begroting niet goed

notelaar

Groen-sp.a keurde de OCMW-begroting voor 2016 niet goed. Raadslid Issam Benali maakte duidelijk dat de fractie tegenstemde omwille van prijsverhogingen. Benali hekelt de verhoging van de huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht. “Bovendien zal het OCMW proberen om de opbrengsten van de voorzieningen te optimaliseren. Het is nog niet geheel duidelijk hoe dit zal gebeuren, maar voor Groen-sp.a mogen de rusthuisbewoners en andere gebruikers hiervan niet de kosten van dragen”, stelt Benali.

Volgens OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V) gaat het alvast niet om een verhoging van de ligdagprijzen. Voor raadslid Benali is dit laatste positief nieuws, het betekent dat de OCMW-voorzitter is teruggekomen op zijn eerder voornemen om de ligdagprijzen te verhogen.