Investeer in mensen. Niet in bakstenen.

bakstenen facebook vierkant

De voorbije decennia zijn de Beverse gemeentebesturen sterk geweest in het neerpoten van gebouwen. Sommige hebben hun nut bewezen, andere iets minder. Wij willen nu vooral investeren in mensen.

  • Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maken.
  • Ieder kind een plek in het Beverse onderwijs geven.
  • Een sterretjesweide op iedere Beverse begraafplaats.

#klaarvoordetoekomst

Campagne #klaarvoordetoekomst is gestart!

toekomst alternatief

Het worden spannende gemeenteraadsverkiezingen in #Beveren. Op 14 oktober kan de kiezer zijn zeg doen. Samen met Méline Rovillard wil ik de Beverenaar duidelijk maken hoe een socialer en groener beleid eruit kan zien. Dat doen we met 7 thema’s, gebundeld onder de hashtag #klaarvoordetoekomst. Want dat zijn Méline en ikzelf: klaar om Beveren een mooie toekomst te geven.

Wie zorgt voor de mantelzorger?

Helping hands, care for the elderly concept

Tijd voor een mantelzorgpremie en betere ondersteuning van mantelzorgers in #Beveren. In Vlaanderen zijn er ongeveer 600.000 mantelzorgers die de zorg van een naaste op zich nemen, ook in Beveren. Maar die hebben een betere ondersteuning nodig. Want je werk en gezin combineren met de zorg voor iemand kan zeer zwaar zijn. Bovendien hebben mantelzorgers het financieel vaak moeilijk. Op mijn vraag voor een mantelzorgpremie wou het gemeentebestuur niet ingaan, maar ze zal wel bekijken hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. Voor Groen-sp.a moet het volgende gemeentebestuur werk maken van een echt mantelzorgbeleid.

Lees meer: https://www.hln.be/…/voorlopig-geen-gemeentelijke-mantelzo…/

Rechtenverkenners nodig in Beveren

Tekengebied 2@2x

Heel wat Beverenaars putten hun rechten niet uit. Zij hebben recht op een sociale premie of een andere tegemoetkoming, maar ze weten dit niet. Nochtans stijgt de armoede sterk in #Beveren. Het is dus belangrijk dat iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Daarom stelde ik voor om #rechtenverkenners in te zetten, sociaal werkers die de baan op gaan om gezinnen beter te informeren. Het gemeentebestuur gaat het idee onderzoeken.

Maar de gemeente moet er ook voor zorgen dat rechten automatisch worden toegekend. De gemeente weet vaak immers op basis van haar eigen gegevens wie er wel of niet recht heeft op een tegemoetkoming.

Groen-sp.a stelt zijn lijst voor

763

Samen met lijsttrekker Ann Vermeulen mocht ik de kandidaten van Groen-sp.a Beveren voorstellen. Het is een sterke en ambitieuze lijst geworden. Samen gaan we Beveren socialer en groener maken en de Beverenaar meer inspraak geven! #GRV18 #ambitie #GroenSpa

https://www.hln.be/regio/beveren/groen-sp-a-heeft-al-burgemeester-op-de-lijst~a7fe6ed36/?utm_medium=rss&utm_content=Beveren

Een mobieler Beveren. Een kwestie van gezond verstand.

iconen5

Een betere mobiliteit in Beveren. Daar ging groen-sp.a de voorbije jaren voor in de gemeenteraad. Sp.a raadslid Issam Benali en de raadsleden van Groen kwamen 74 keer tussen over de mobiliteitsproblemen en deden concrete voorstellen. Het weren van doorgaand vrachtverkeer, het versterken van openbaar vervoer en het promoten van het gebruik van de fiets staan daarin centraal.

Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.

Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei 2017 werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend.

Station Melsele dreigt in 2015 te verdwijnen. Pas na druk van de actiegroep ‘station Melsele moet blijven’ en na tussenkomsten van Groen-sp.a is het gemeentebestuur bereid om te protesteren bij de minister. Tot op vandaag is er helaas geen zekerheid dat het station kan blijven.

Groen-sp.a pleitte voor betere en beveiligde fietsenstallingen in Beveren. Het college stemde ermee in om een nieuwe fietsenstalling te plaatsen aan station Beveren. Het is nog wachten op de realisatie van deze en andere projecten.

Maar ook de verkeersproblemen op de autowegen kaartten we aan. Ondermeer de N451 in Verrebroek, de Expressweg, de Kruibekesteenweg en de Gentstraat kwamen aan bod.

Een betere mobiliteit blijft een prangende kwestie in Beveren. We blijven er alvast werk van maken in de gemeenteraad.

Zoveel te vieren, zo weinig plaats

Op korte termijn dreigen zowel de zaal van café De Kadans als de zaal van parochiehuis Sabot in #Melsele te verdwijnen. Deze zalen worden door verenigingen en particulieren gebruikt voor diverse activiteiten, van repetities en eetfestijnen tot en met babyborrels en privéfuiven. Het antwoord op mijn vraag in de gemeenteraad van #Beveren was niet geruststellend. Er komt vergaderruimte bij in de Boerenpoort en binnen enkele jaren een nieuwe zaal op de plek van Sabot. Maar voor privéfeestjes en fuiven is er geen oplossing. En voor een babyborrel in de gemeentelijke infrastructuur krijg je pas drie maanden op voorhand bevestiging.
Beveren en Melsele kenden al een tekort aan zalen, maar een feestje organiseren zal nu nog moeilijker worden. Het gemeentebestuur moet meer initiatief nemen: de nood aan zalen in kaart brengen, privé-initiatieven ondersteunen en zelf meer investeren waar nodig.

 

Feestzaaldefinitief

Kamperen is leuk op vakantie, niet aan de schoolpoort

Twee weken geleden overnachtten meer dan 200 ouders aan de Sint-Maarten Middenschool in Beveren om hun kind in te schrijven. Er zijn ondertussen wachtlijsten in alle drie de middelbare scholen. En tegen 2020 wordt een tekort van 751 plaatsen in het middelbaar onderwijs in Beveren verwacht. Ik vroeg op de gemeenteraad meer investeringen in de scholen. En de invoering van een online aanmeldingssysteem zodat kamperen in de toekomst onnodig wordt. Beide zullen onderzocht worden. Hopelijk is het niet too little, too late.

Meer info: http://www.hln.be/…/secundaire-scholen-voeren-voor-eerst-w…/

kamperen

Bedenkingen bij project ‘theater Singelberg’

IMG_2839

Fernand Huts gaat samen met Studio 100 een grote tijdelijk theaterhal, theater Singelberg, bouwen en er de musical 40-45 vertonen. De musical zal vanaf 7 oktober 2018 het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Katoen Natie heeft van de gemeente Beveren al een vergunning gekregen voor een nieuwe loods die later via een functiewijziging zou omgevormd worden tot een theaterhal. Groen-sp.a raadslid Issam Benali stelt zich ernstige vragen bij het project.

De musical “14-18” werd bezocht door 335.000 mensen. Voor de musical “40-45” ligt de verwachting niet lager en zouden er per vertoning ongeveer 1.500 toeschouwers zijn. Groen-sp.a maakt zich zorgen over de mobiliteit. Er is geen openbaar vervoer voor handen. En zelfs al worden er speciale bussen ingelegd, dan nog zullen zeer veel mensen met de auto naar de voorstelling komen. De locatie van de musical bevindt zich net ten noorden van Kallo en voor wie de gps volgt, is de weg doorheen Kallo veruit de kortste. Zelfs wegbewijzering en omleidingen zullen niet kunnen voorkomen dat toeschouwers deze weg nemen.

Maar bovendien is de locatie niet geschikt om duizenden toeschouwers te ontvangen. De toekomstige theaterhal zal namelijk vlakbij Seveso bedrijven komen te liggen. Ook de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid en het nabijgelegen bedrijf Lanxess zijn gekant tegen het project, net om de reden dat er te weinig afstand is met de Seveso bedrijven.

Groen-sp.a raadslid Benali begrijpt dat de vrouw van Fernand Huts een grote musicalfan is en dat de burgemeester fan is van een project dat de gemeente in the picture zet. Maar hij roept op tot realiteitszin. Dit project brengt de veiligheid van de toeschouwers in gevaar en zal de rust verstoren in Kallo. Bovendien beweert de burgemeester dat het project onbetaalbare promotie is die gratis is voor de gemeente. Maar de gemeentelijke onderzoeken die nodig zijn om het project te doen slagen, de logistieke en administratieve organisatie, de politie-inzet en de wegbewijzering zullen wél geld kosten aan de gemeente.

Ten slotte betreurt raadslid Benali dat de onderzoeken naar de mobiliteitsafwikkeling en de veiligheid pas van start gaan nadat het gemeentebestuur zijn fiat voor het project reeds heeft gegeven. Deugdelijk bestuur gaat uit van voorafgaande studies voor zo’n groot project en plaatst de veiligheid en mobiliteit voorop.

Meer info: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/musical-in-havengebied-krijgt-tegenwind-a3089103/

Groen-sp.a is tegen komst nieuwe speelautomatenhal

IMG_2242

Op de agenda van de gemeenteraad in februari stond het afsluiten van een convenant voor het uitbaten van een speelautomatenhal onder de hoofdtribune van voetbalclub Waasland-Beveren. Groen-sp.a raadslid Issam Benali is tegen zulk een convenant gekant en wenst geen nieuwe speelautomatenhallen in Beveren. Het punt werd uiteindelijk van de agenda gehaald door de meerderheid, maar wordt mogelijk in een later stadium opnieuw op de agenda gezet.

Napoleon Games heeft het convenant van de gemeente nodig om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelcommissie. Eerder kreeg ook Magic Dice al een convenant voor een uitbating op de Gentseweg. Groen-sp.a is echter tegen nieuwe speelautomatenhallen. Enerzijds omwille van de mogelijke overlast voor omwonenden. Maar vooral ook omdat de gemeente zo gokgedrag mee gaat stimuleren, terwijl ze er net tegen in moet gaan.

Onderzoek naar de gokgewoontes van gokkers toont aan dat het grootste percentage probleemgokkers zich in de speelautomatenhallen bevindt, nog meer dan in de casino’s of aan de speelautomaten in de cafés. Het gaat daarbij vooral om mannen tussen 26 en 45 jaar. Maar probleemgokken begint meestal al op de jonge leeftijd van 20 tot 25 jaar. Gokken is dus een mannenzaak en begint al op vrij jonge leeftijd. Dat verklaart allicht waarom men een speelautomatenhal in de buurt van een stadion probeert te openen. Men mikt daarbij op supporters die na de voetbalmatchen blijven hangen, maar ook op jonge twintigers die op zaterdag en zondag voetbalwedstrijden spelen op de terreinen van de sportzone.

Problematisch gokgedrag kan leiden tot gezondheidsproblemen, drug- en alcoholgebruik, maar zorgt vooral voor financiële problemen omdat men tot 40% van zijn inkomen uitgeeft aan het gokken. Bovendien zoekt slechts 14% van de gokkers hulp voor het gokprobleem. De gemeente wenst allerhande verslavingen bij de bevolking tegen te gaan, maar tegelijkertijd faciliteert ze één van de meest hardnekkige verslavingen: het gokken. Voor groen-sp.a zou de ondertekening van een convenant met Napoleon Games een zeer slechte zet zijn in de strijd tegen verslavingen in Beveren.

Meer info: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170222_02746165